A/B TESTING

A/B TESTING

במבחני A/B אנחנו משווים שתי גרסאות של עמוד web או מסך מערכת על מנת לבדוק איזו מהגרסאות מביאה לתוצאות טובות יותר עבור המטרות שהגדרנו. במהלך המבחן, אנו בוחנים 2 קבוצות משתמשים על גבי אחת משתי הגרסאות הנבדקות. עבור כל משתמש אנו יכולים למדוד את יחס ההמרה (או כל ממד ביצוע אחר ) עבור פעולה ספציפית.

מבחני A/B Testing יכולים לעזור בקבלת החלטה על מספר רב של אלמנטים שלא הצלחנו להחליט מה מהם טוב יותר כגון: עיצוב כפתור קריאה לפעולה, טקסטים, מיקום אלמנטים גראפיים במסך וכו׳. מבחנים אלו יכולים גם לבדוק אפקטיביות של פונקציונליות מסוימת, לדוגמה, מתי וכיצד הודעות שגיאה מופיעות בהקשר של פעולות מסוימות.

מבחני A/B יכולים לעזור גם בהטמעה של שינויי עיצוב גדולים בממשק המשתמש. בעזרת ביצוע של מבחנים שונים על אלמנטים בדידים באופן הדרגתי אנו יכולים לבחון מרכיבים שונים של השינוי. בחינה כזאת מונעת אפשרות ששינוי דרסטי בעיצוב האתר יבהיל את המבקרים הקבועים או יגרור ירידה מהותית ביחס המרה באתר / במדדי הביצוע שהגדרנו.

 

תוצאות של A/B testing

מוצגות כמידע כמותי. מידע זה מאפשר שפה משותפת בדיון בין אנשי מקצוע מתחומים שונים. בניגוד לאלמנט עיצובי כזה או אחר שאינו ניתן לשיפוט בקלותועל-ידי כל אחד, מידע כמותי מאפשר השוואה ברורה בין אופציות שונות וקבלת החלטות בהתאם. קבלת מידע אמין על שינויים לפני שמחילים אותם בפועל באתר היא רכיב בעל ערך עבור מקבלי ההחלטות.

 

בדיקה מרובת משתנים Multivariate test

בעת ביצוע בדיקה מרובת משתנים (Multivariate Test), אנו לא בודקים שתי גרסאות שונות של דף אינטרנט כמו במבחני ה A/B אלא מבצעים בדיקה הרבה יותר מקיפה של כלל האלמנטים בתוך דף אינטרנט אחד (לצורך העניין – דף בית של חברה מסוימת). מטרת בדיקה זו היא לתת לנו מושג אילו אלמנטים בדף האינטרנט שלנו הם החשובים ביותר ומאפשרים לנו להשיג את המטרה של הדף (קבלת פנייה, רכישה של מוצר, הורדת קובץ, הרשמה לאירוע ועוד). בדיקות מרובות משתנים הם הרבה יותר מסובכות והמומחים שלנו מנוסים מאוד בבחינת משתנים מרובים בו זמניתוכמובן את האינטראקציה ביניהם וכל זאת באינספור צירופים אפשריים.